026-32253118

نورپردازی نمای ساختمان (پیکسل)

نورپردازی نمای ساختمان (پیکسل)

 

نورپـــردازی نمـــای انـــواع ساختمان ها با استفـــاده از پیــکسل های تمــام رنــگی میتوانـد منظره چشم نوازی به نمای ساختمان شما  ببخشد.

پیکسل‌های تمام رنگی همچون تیوب های تمام رنگی قابلیت نمایش متن و تصاویر رنگی بر روی کل نمای ساختمان یا برج‌ها بوده که این ویژگی سبب گردیده تا کل نمای ساختمان به عنوان یک رسانه تبلیغاتی عظیم و منحصر به فـرد مــورد استــفاده قـــرار گیـرد؛ تفـاوت این محصـول بـا تیوب های تمـام رنـگی ، نقطه ای بودن آن می باشد که بسیاری از محدودیت های تیوب را در اجرا مرتفع می نماید

 

 

کلمات کلیدی این صفحه : نورپردازی ، نورپردازی حرفه ای ، نورپردازی فول کالر ، نورپردازی تمام رنگی ، نورپردازی نما ، نورپردازی نمای ساختمان ، نورپردازی مدرن ، نورپردازی نمای مدرن ، نمای مدرن ، تیوب دیجیتال ، تیوب تمام رنگی ، تیوب فول کالر ، پیکسل تمام رنگی ، پیکسل فول کالر ، وال واشر ، وال واشر تمام رنگی ، وال واشر فول کالر ، پرشین لایت الکترونیک